Index
·   Hrvatska
·   Svijet
·   Politika
·   Sport
·   Znanost
·   Računala / IT
·   Film / TV / Video
·   Glazba
·   Kultura
·   Novac
·   Zanimljivosti
·   Crna kronika

Teme
·   Severina - ukredena snimka
·   Rat u Iraku
·   Afera Žužul
·   Predsjednički izbori 2005.
·   Hrvatska u EU
·   Prirodne katastrofe
·   Privatizacijske afere
·   Vatrogasci i požari
·   Izbori 2007.
·   Tina Katanić - seks snimka

Foto vijesti
·   Tranzit Venere
·   Slavni i poznati
·   Celebrity nude leaked
Korisnički meni
Korisnik

LozinkaRegistracija
Izgubljena lozinka
Partneri
Predstavljen hrvatski školski pravopis
Objavio/la UnReal-Net / 12. Svibanj 2005, 15:55

Akademik Radoslav Katièiæ izjavio je u èetvrtak na predstavljanju Hrvatskoga školskog pravopisa u Zagrebu da je Dragan Primorac “prvi ministar u povijesti Hrvatske koji je preporuèio hrvatski pravopis”.


Osim recenzenta Katièiæa na predstvljanju Pravopisa govorili su autori akademici Milan Moguš i Stjepan Babiæ te Sanda Ham, profesorica osjeèkoga Filozofskog fakulteta te Ante Žužul, predsjednik Uprave “Školske knjige”, koja je objavila pravopis.

Govoreæi o odluci da potpiše preporuku kojom se odobrava uporaba Hrvatskoga školskog pravopisa u osnovnim i srednjim školama, ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac složio se kako je postupak donošenja odluke trajao dugo, ali je završio, kako je napomenuo, tako da meðu èlanovima povjerenstva “u kljuènim pitanjima nije bilo razlike”.

“Kao ministar nikad ne bježim od odgovornosti. Manjak odgovornosti doveo je Hrvatsku ovdje gdje smo danas”, ustvrdio je.

Napomenuvši kako je Hrvatska pred vratima EU-a, rekao je kako ne misli da æe EU imati snage odreðivati kojim æe jezikom Hrvati govoriti. Samo samosvojni u EU smo dobro došli, izjavio je.

Govoreæi o naèelu jedinstva i zajedništva, ministar je istaknuo kako se nada da æe ono u Hrvatskoj biti ostvareno i na drugim podruèjima, kao što je uèinjeno s pravopisom.

Akademik Katièiæ je ustvrdio kako je Hrvatski školski pravopis nov po tome što je školski - sveden na knjižicu i pregledan da može biti razumljiv i školskoj djeci, a zapravo nije nov jer je plod duge brige za pravopis.

Po njegovim rijeèima formulacije u Hrvatskom školskom pravopisu rezultat su dugogodišnjih rasprava, a ne samovolje, kako to neki doživljavaju. Podsjetio je pritom na incijativu Matice hrvatske iz 1970. i objavljivanje Hrvatskoga pravopisa u izdanju “Školske knjige”, naklada kojeg je bila uništena. ”Iz razumljiva razloga izdan je kao “londonac”, ali to je pravopis Matice hrvatske i Školske knjige”, napomenuo je Katièiæ, dodavši kako mu pada mrak na oèi kad neki taj pravopis nazivaju “emigrantski londonac”.

Katièiæ, autor predgovora Hrvatskom školskom pravopisu, rekao je kako ima velikog razloga biti veseo što se pravopis pojavio i što je preporuèen za uporabu u školama.

Akademik Milan Moguš je, rekavši kako je ministrova preporuka “dobila povijesnu ulogu”, istaknuo kako naslov Pravopisa govori što mu je sadržaj - pravopis hrvatskoga jezika kao nastavnoga jezika u hrvatskim osnovnim i srednjim školama.

“On nije dakle priruènik samo u nastavi školskoga predmeta koji se zove hrvatski jezik, nego svih osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmeta”, istaknuo je Moguš.

Podsjetivši kako je troautorski Hrvatski pravopis doživio osam izdanja, što znaèi da ga je pismeni hrvatski puk prihvaæao kao pravopis svog jezika i njime se služio unatoè svim udarima na nj, Moguš je rekao kako su u takvoj situaciji smatrali korisnim izraditi Hrvatski školski pravopis.

Upozorio je kako se u zadnje vrijeme hrvatski i srpski jezik pokušava prikazati kao jedan jezik, samo se jedna varijanta piše latinicom, a druga æirilicom.

“Sve se to iznosi kao da brojni èlanci, rasprave, studije i knjige o samosovojnu ustrojstvu hrvatskoga jezika i njegovoj samosvojnoj povijesti, koji ih jedini kvalificiraju kao zaseban jezik, uopæe ne postoje”, rekao je.

Govoreæi o nastanku i sudbini Hrvatskoga pravopisa iz 1971., onima koji su se 2000. ponadali da je “došlo njihovo vrijeme” te objavljivanju Hrvatskoga školskog pravopisa, akademik Stjepan Babiæ istaknuo je kako on nije samo autorsko djelo, nego rezultat mnogobrojnih dogovora i konzultacija.

Napomenuvši kako je potreba za školskim pravopisom postojala i postoji, Sanda Ham izrazila je nadu da su autori ispunili zadaæu te da æe Hrvatski školski pravopis biti prihvaæen u školama, posebno od uèenika od poèetka do kraja školovanja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo je preporuku za uporabu Hrvatskoga školskog pravopisa u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske 16. veljaèe 2005., a Pravopis je objavljen uoèi Uskrsa.

(Hina - http://www.hina.hr)


Komentari korisnika

Upiši komentar
Potrebno je biti prijavljen na sustav! Ako se još niste registrirali, to možete vrlo brzo učiniti OVDJE

Sva prava pridržana. Copyright 2004-2017 UnReal Network. Obrađeno u 0.01 sekunde.